Mimo tego, że największa fala emigracyjna jest już za nami, wciąż ogromna rzesza Polaków wyjeżdża z kraju, aby polepszyć swój status materialny. Destynacją szczególnie popularną wśród emigrantów zarobkowych od lat niezmiennie są Niemcy. Czym zachodni sąsiad przyciąga pracowników? Niemiecki rynek pracy jest bardzo zróżnicowany. Duża liczba ofert, atrakcyjne zarobki i rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych to najważniejsze czynniki, dla których pokaźna grupa Polaków opuszcza ojczyznę. Jednym z najczęściej pobieranych świadczeń jest dodatek na dziecko Kindergeld. Co każda osoba pracująca za zachodnią granicą powinna wiedzieć o dodatku? Sprawdź!

Pomoc dla rodzin: dodatek na dziecko Kindergeld

Dodatek na dziecko Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany przez Familienkasse, czyli Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych. Do comiesięcznego pobierania dodatku ma prawo każda osoba mająca status nieograniczonego płatnika podatku niemieckiego i wychowująca co najmniej jedno dziecko. Co ważne, na jedno dziecko przypada jeden zasiłek. Na pomoc mogą liczyć wszystkie osoby legalnie pracujące na terenie Niemiec, pracownicy sezonowi oraz osoby prowadzące za zachodnią granicą własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe pieniądze mają zapewnić godne warunki do życia wszystkim dzieciom. Kindergeld przysługuje każdemu dziecku do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli potomek się uczy, można wydłużyć ten okres do 25 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pomoc od państwa można uzyskać bezterminowo.

Wysokość zasiłku

Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby dzieci w danym gospodarstwie domowym. W tym roku na jedno i dwójkę dzieci przypada pomoc w wysokości 219 €, na trójkę 220 €, a na czwórkę i więcej – 250 €.

 

 

Comments are closed.